امتیازگیری

امتیازگیری

امتیاز مورد نظر خود را وارد نمایید 

طرح امتیازدهی باشگاه مشتریان فروشگاه اینترنتی ویا

ردیف نوع خدمت امتیاز هر واحد توضیحات سقف امتیاز
1 عضویت در سایت 50 حداکثر 1 مرتبه 50 امتیاز
2 معرفی کاربر جدید 5 حداکثر 10 نفر 50 امتیاز
3 مشاهده خبر 5 حداکثر 4 خبر 20 امتیاز
4 ثبت نظر برای خبر 5 حداکثر 6 خبر 30 امتیاز
5 ثبت لایک برای خبر 5 حداکثر 4 خبر 20 امتیاز
6 تایید نظر کاربر روی خبر جهت نمایش در سایت 10 حداکثر 0 نظر 0 امتیاز
7 ارسال خبر به دوستان 3 حداکثر 5 خبر 15 امتیاز
8 مشاهده مقاله 5 حداکثر 4 مقاله 20 امتیاز
9 ثبت نظر برای مقاله 5 حداکثر 6 مقاله 30 امتیاز
10 ثبت لایک برای مقاله 5 حداکثر 4 مقاله 20 امتیاز
11 تایید نظر کاربر روی مقاله جهت نمایش در سایت 10 حداکثر 0 نظر 0 امتیاز
12 ارسال مقاله به دوستان 3 حداکثر 5 مقاله 15 امتیاز
13 مشاهده تصویر در گالری تصاویر 5 حداکثر 4 تصویر 20 امتیاز
14 ثبت نظر برای تصویر در گالری تصاویر 5 حداکثر 6 تصویر 30 امتیاز
15 ثبت لایک برای تصویر در گالری تصاویر 5 حداکثر 4 تصویر 20 امتیاز
16 تایید نظر کاربر روی تصویر در گالری تصاویر جهت نمایش در سایت 10 حداکثر 0 نظر 0 امتیاز
17 مشاهده تصویر در گالری ویدئو 5 حداکثر 4 ویدئو 20 امتیاز
18 ثبت نظر برای تصویر در گالری ویدئو 5 حداکثر 6 ویدئو 30 امتیاز
19 ثبت لایک برای تصویر در گالری ویدئو 5 حداکثر 4 ویدئو 20 امتیاز
20 تایید نظر کاربر روی ویدئو در گالری ویدئو جهت نمایش در سایت 10 حداکثر 0 نظر 0 امتیاز
21 شرکت در نظرخواهی صفحه اصلی 5 حداکثر 5 نظرخواهی 25 امتیاز
22 دانلود ماهنامه 5 حداکثر 1 ماهنامه 5 امتیاز
23 معرفی سایت به دوستان 5 حداکثر 5 دوست 25 امتیاز
24 شرکت در نظرسنجی اصلی سایت 5 حداکثر 1 مرتبه 5 امتیاز
25 ثبت سریال محصول خریداری شده 10 حداکثر 10 شماره سریال 100 امتیاز
26 ارسال تصویر محصول خریداری شده 5 حداکثر 10 تصویر 50 امتیاز
27 مشاهده محصولاتی که بزودی عرضه خواهند شد 5 حداکثر 5 محصول 25 امتیاز
28 شرکت در مسابقه 5 حداکثر 10 مسابقه 50 امتیاز
29 برد در مسابقه 20 حداکثر 5 مسابقه 100 امتیاز
30 کلیک لینک مفید 5 حداکثر 4 لینک 20 امتیاز
31 مناسبت ازدواج 10 حداکثر 1 10 امتیاز
32 مناسبت تولد 10 حداکثر 1 10 امتیاز
33 تعریف تاپیک در تالار گفتگو 10 حداکثر 5 تاپیک 50 امتیاز
34 ثبت پست برای تاپیک در تالار گفتگو 10 حداکثر 5 پست 50 امتیاز
35 ثبت لایک برای پست در تالار گفتگو 5 حداکثر 7 پست 30 امتیاز
36 تکمیل اطلاعات پروفایل 10 حداکثر 1 10 امتیاز
37 عضویت در خبرنامه 10 حداکثر 1 مرتبه 10 امتیاز
38 خرید از فروشگاه 10 حداکثر 0 خرید 0 امتیاز