مسابقه و قرعه کشی

مسابقه و قرعه کشی

 • Contest 2

  Contest 2

  • مدت زمان مسابقه: 10 دقیقه
  • تعداد سوالات مسابقه: 10 سوال
  • جایزه: 500 امتیاز
  • مهلت شرکت در مسابقه: 1398/10/29 لغایت 1398/11/09
 • Contest 3

  Contest 3

  • مدت زمان مسابقه: 10 دقیقه
  • تعداد سوالات مسابقه: 10 سوال
  • جایزه: 500 امتیاز
  • مهلت شرکت در مسابقه: 1398/10/28 لغایت 1398/11/08
 • Contest 4

  Contest 4

  • مدت زمان مسابقه: 5 دقیقه
  • تعداد سوالات مسابقه: 10 سوال
  • جایزه: 350 امتیاز
  • مهلت شرکت در مسابقه: 1398/10/27 لغایت 1398/11/07
 • Contest 1

  Contest 1

  • مدت زمان مسابقه: 1 دقیقه
  • تعداد سوالات مسابقه: 15 سوال
  • جایزه: 400 امتیاز
  • مهلت شرکت در مسابقه: 1398/10/20 لغایت 1398/11/05
« 1 »