مسابقه و قرعه کشی

مسابقه و قرعه کشی

 • Contest 1

  Contest 1

  • مدت زمان مسابقه: 1 دقیقه
  • تعداد سوالات مسابقه: 15 سوال
  • جایزه: 400 امتیاز
  • مهلت شرکت در مسابقه: 1399/03/13 لغایت 1399/03/28
 • Contest 2

  Contest 2

  • مدت زمان مسابقه: 10 دقیقه
  • تعداد سوالات مسابقه: 10 سوال
  • جایزه: 500 امتیاز
  • مهلت شرکت در مسابقه: 1399/03/10 لغایت 1399/03/20
 • Contest 3

  Contest 3

  • مدت زمان مسابقه: 10 دقیقه
  • تعداد سوالات مسابقه: 10 سوال
  • جایزه: 500 امتیاز
  • مهلت شرکت در مسابقه: 1399/03/09 لغایت 1399/03/19
 • Contest 4

  Contest 4

  • مدت زمان مسابقه: 5 دقیقه
  • تعداد سوالات مسابقه: 10 سوال
  • جایزه: 350 امتیاز
  • مهلت شرکت در مسابقه: 1399/03/08 لغایت 1399/03/18
« 1 »